Plantera en lämplig häck – En översikt

Säkring definieras som en kontinuerlig remsa buskar som planteras intill varandra för att bilda en naturlig gräns för att säkerställa integritet och skydd för trädgårdsägarna. Vilken typ av säkringsväxter kommer att avgöras helt efter den sekretessnivå du föredrar och trädgårdens skick. Det finns ett brett utbud av alternativ när det gäller att välja häckväxter och du kan beställa häckväxter från online-plantskolor som Hackvaxter Heijnen .

Gräns Häckar

Dessa typer av häckar används främst för att markera en gräns för tomten. Gränserna definieras här för att hålla obehöriga besökare samtidigt som du förbättrar den övergripande vädjan i din trädgård och ditt hem. När gränssäkring upprätthålls korrekt kan det vara längre och filtrera oönskade människor och djur i din egendom. Om du vill lägga till en högre sekretessgrad i din trädgård, glöm inte att lägga till en touch av gränshäckar i din trädgård.

Säkerhetshäckar:

Dessa typer av häckar liknar mycket gränshäckar men de är bättre planterade för att begränsa eventuella obekvämda poster i din trädgård och hem. Säkerhetshäckar har vanligtvis troner som begränsar människor att ta sig in i trädgårdens lokaler. Genom att lägga till en perfekt linje av dessa växter kan du ta med ett unikt färgtema i din trädgård.

Screening Häckar:

Avskärmningssäkring är önskvärt på platser där utåt och fula byggnader vanligtvis förstör utsikten. Dessa växter ger faktiskt en god täckning under hela året och måste underhållas på ett balanserat sätt så att det skyddar den önskvärda delen av utsikten.

Formella häckar är mer strukturerade och formas vanligtvis väl. Trädgårdsmästare måste beskära och ta hand om dessa växter regelbundet. Informella häckar är mer odefinierade och lämnas att växa av sig själva. De växer naturligt utan regelbunden beskärning.

Efter att ha beslutat struktureringen måste du tänka på allvar om plantering med en rad eller dubbel råplantning. Plantning med en rad är främst lämplig för platser med begränsad budget och föredras huvudsakligen för ett grunt område. Som namnet antyder består plantering av dubbel rad av två rader med häckar, vilket rekommenderas för buskar för att få maximal screening.

Experträdgårdsmästare förbereder sina trädgårdar mycket före själva planteringssäsongen. De ser till att ta bort allt ogräs från området så att rotsystemen får enkel tillgång till vatten och näringsämnen. Det rekommenderas att gräva diket tillräckligt bredt för dina växter för att bibehålla korrekt avstånd mellan de definierade raderna. Det är emellertid viktigt att veta att avståndet ska bestämmas på vilken typ av växter du har valt för din trädgård. Glöm inte att kontrollera jordens innehåll också.

Leave a Reply