Vad är en Wireframe?

En wireframe för en webbplats eller ett gränssnitt är en första visuell beskrivning som används i gränssnittsdesign och webbutveckling. Med en trådram kan du planera och kommunicera den övergripande idén och strukturen på en webbplats och ange den till dess sidor.

Wireframes har först använts vid snabb pappersprototyp där gränssnittsbegrepp ritas för hand med penna på papper. Alla delar av webbplatsen är precis beskrivna (i den smalare betydelsen av ordet) och platshållare för bilder och annat innehåll (t.ex. text) används. Vanligtvis är trådramar med alla länkstrukturer färdiga innan några konstverk utvecklas.

Vad kan jag göra med Wireframes?

Men att skissa och förfina idéer är inte det enda wireframes är bra för! Med en trådram kan du kommunicera dina idéer och specifikationer till andra intressenter i projektgruppen. Och som vi alla vet, talar programmerare ett helt annat språk än designers, med en trådram som båda parter kommunicerar på ett universellt språk: med animerade bilder!

Det perfekta med att kommunicera utifrån en trådram är att din programmerare verkligen kan se och uppleva vad du vill, ställa rätt frågor och hjälpa till att hitta lösningar där vissa (kan vara tekniska) krav inte har beaktats (göra ändringar i konceptet nödvändig.

Leave a Reply